Współpraca Policji z Strażą Rybacką w Mielnie: walka z nielegalnym połowem ryb

Współpraca Policji z Strażą Rybacką w Mielnie: walka z nielegalnym połowem ryb

W Mielnie, policja i straż rybacka łączą siły, aby przeciwdziałać nielegalnemu połowowi ryb. Podczas kontroli wędkarzy, funkcjonariusze sprawdzają dokumenty niezbędne do legalnego połowu i przypominają o znaczeniu tablic informacyjnych dotyczących zakazu połowu ryb. Dodatkowo, podkreślają konsekwencje prawne, które mogą wyniknąć z niestosowania się do obowiązujących przepisów.

Zbiorniki wodne na terenie gminy Mielno są regularnie kontrolowane przez policjantów i strażników rybackich. Celem tych działań jest nie tylko ograniczenie nielegalnego połowu ryb, ale również prowadzenie działań profilaktycznych z udziałem wędkarzy.

Policja współpracuje ze strażą rybacką w celu kontrolowania uprawnień wędkarskich osób łowiących ryby oraz zwalczania kłusownictwa rybackiego. Funkcjonariusze obu służb sprawdzają, czy wędkarze nie popełniają także innych wykroczeń, jak na przykład zaśmiecanie terenu.

Przypomina się wszystkim miłośnikom łowienia ryb o konieczności posiadania karty wędkarskiej oraz zezwolenia od Polskiego Związku Wędkarskiego. Dodatkowo, wędkarze są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy dotyczącej wymiaru i okresu ochronnego ryb.