Wiadomość o programie Opieka Wytchnieniowa – edycja roku 2024

Wiadomość o programie Opieka Wytchnieniowa – edycja roku 2024

Osoba odpowiedzialna za sprawy osób z niepełnosprawnościami zawiadamia, że formularze dotyczące programu Opieka Wytchnieniowa zostaną udostępnione do wydania poczynając od 14 marca bieżącego roku. Informuje także, że po wypełnieniu tych dokumentów, wraz z dołączoną kopią orzeczenia o niepełnosprawności, powinny one zostać przekazane do organu realizującego zadanie.

Organ ten ma być wybrany podczas konkursu ofert, który ma rozpocząć się od drugiego tygodnia kwietnia bieżącego roku. Dzięki temu możliwe będzie przekazanie wypełnionych formularzy do odpowiedniej instytucji, która będzie odpowiedzialna za realizację programu Opieka Wytchnieniowa.