Transformacja miejska w Dąbrowie Górniczej: Metamorfoza byłej fabryki Defum w nowoczesne centrum miasta

Transformacja miejska w Dąbrowie Górniczej: Metamorfoza byłej fabryki Defum w nowoczesne centrum miasta

Przekształcenie terenów po dawnej fabryce Defum w Dąbrowie Górniczej stanie się rzeczywistością dzięki pozyskanym przez miasto środkom rzędu 78 milionów złotych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wykonanie inwestycji, która dokona istotnej metamorfozy dawnego terenu fabrycznego, tworząc z niego nowe, pulsujące życiem centrum miasta.

Projekt o nazwie „Fabryka Pełna Życia” jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Dąbrowie Górniczej. Naszym celem jest przemiana centrum miasta poprzez stworzenie na terenie dawnego zakładu Defum przestrzeni pełnej zieleni, której sercem będzie nowy rynek, połączony z dworcem kolejowym i Pałacem Kultury Zagłębia. Chcemy, aby ta transformacja nadała nowe tempo i energię całemu miastu, czyniąc z niego miejsce tętniące życiem przez cały rok.

Dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pozwoli na rozpoczęcie pierwszego etapu prac, których koszt szacujemy na ponad 95 milionów złotych. To nie tylko zmiana oblicza miasta, ale również nowy rozdział w historii całego regionu. Po latach planowania i projektowania możemy w końcu przystąpić do realizacji inwestycji, której celem jest stworzenie nowych przestrzeni publicznych i rewitalizacja zabytkowych budynków fabrycznych.

Pragnę również wspomnieć, że nasze działania opierają się na projekcie przebudowy przygotowanym przez biuro architektoniczne Analog. Ta szczecińsko-koszalińska pracownia wygrała w 2019 roku międzynarodowy konkurs na koncepcję nowego centrum Dąbrowy Górniczej.

Planowana przemiana terenów po byłej fabryce Defum to stworzenie przyjaznej, zielonej i nowoczesnej przestrzeni dla mieszkańców naszego miasta. Nasze działania będą prowadzone z poszanowaniem dziedzictwa i historii tego miejsca, dzięki czemu każdy krok będzie opowiadał o przeszłości dąbrowskiej fabryki obrabiarek, naszego miasta i regionu.

W ramach pierwszego etapu rewitalizacji przeniesione zostaną do odnowionych obiektów Centrum Aktywności Obywatelskiej, Centrum Senioralne i Integracji Międzypokoleniowej oraz scena dla Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. Cały kompleks po rewitalizacji będzie w pełni dostępny nie tylko dla seniorów, ale również osób mających trudności z poruszaniem się i z innymi niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest stworzenie kompleksu ekologicznego, wyposażonego m.in. w instalacje do zbierania i powtórnego wykorzystania wód deszczowych, zielone dachy, ogrody deszczowe, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Pomimo pozyskania 78 milionów złotych na realizację projektu „Fabryka Pełna Życia”, nie spoczywamy na laurach. Złożyliśmy już kolejny wniosek o dofinansowanie w wysokości 27 milionów złotych na realizację drugiego etapu inwestycji. Planujemy przeznaczyć 53 miliony złotych na rewitalizację kolejnych trzech obiektów po Defum wraz z przyległymi przestrzeniami publicznymi. Trzymajcie za nas kciuki!