Sukces remediacji zanieczyszczonego stawu Kalina w Świętochłowicach

Sukces remediacji zanieczyszczonego stawu Kalina w Świętochłowicach

Intensywne prace sanacyjne na terenie silnie zdegradowanego przez działalność przemysłową stawu Kalina, trwające ponad trzy lata, zostały owocnie zakończone w Świętochłowicach, na Śląsku. Przedsięwzięcie to, realizowane za pomocą innowacyjnych technik i finansowane ze środków europejskich, jest jednym z najpoważniejszych tego typu projektów w Polsce.

W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych władz oraz wykonawców projektu, podczas którego miała miejsce uroczystość oddania do użytku odnowionego stawu Kalina.

„Przed dwoma i pół roku mówiliśmy o tym miejscu jako o ekologicznym zagrożeniu – stawie pełnym wszystkiego oprócz czystej wody, roślin i zwierząt. Teraz, po dwudziestu dziewięciu miesiącach skomplikowanych prac technologicznych i organizacyjnych, stoimy w nowym parku rekreacyjnym w Świętochłowicach, oddychając świeżym powietrzem” – podkreślił prezydent miasta, Daniel Beger. W swoim wystąpieniu podziękował Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego oddziałowi w Katowicach za finansowanie 85% wartości projektu.

Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW, poinformował, że dzięki projektowi udało się przywrócić do użytku ponad 10 hektarów terenów – na rzecz mieszkańców Świętochłowic i środowiska naturalnego. Dodał również, że w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Fundusz sfinansował w całym kraju 14 podobnych projektów na kwotę blisko 400 milionów złotych.

Staw Kalina był do tej pory miejscem, z którego szczególnie w upalne dni wydobywał się nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy dzielnicy Zgoda od lat skarżyli się na ten problem. Zanieczyszczenie stawu wynikało przede wszystkim z działalności sąsiadujących zakładów produkujących farby i lakiery. Dochodziło też do skażenia pięciohektarowego zbiornika przez wody spływające z pobliskiej hałdy odpadów poprodukcyjnych.