Metropolia Śląska rozpoczyna proces przejmowania udziałów w spółce Tramwaje Śląskie

Metropolia Śląska rozpoczyna proces przejmowania udziałów w spółce Tramwaje Śląskie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) wdraża procedurę przejęcia własności w spółce Tramwaje Śląskie, które do tej pory były własnością 12 miast z regionu śląskiego. Ten ruch jest elementem szeroko zakrojonej strategii, której celem jest bardziej efektywne zarządzanie systemem transportu publicznego na terenie metropolii oraz bardziej skuteczne finansowanie nowych inwestycji w komunikacji miejskiej.

Na chwilę obecną największymi akcjonariuszami Tramwajów Śląskich są Katowice z ponad 47% udziałów, Sosnowiec z około 11,5%, Bytom posiadający nieco ponad 9,5%, a także Chorzów i Zabrze, które mają ponad 8% udziałów. Dąbrowa Górnicza również posiada niewielką część udziałów, podobnie jak kilka innych miast z regionu.

Cała operacja przejęcia udziałów w Tramwajach Śląskich to realizacja postanowień ustawy o związku metropolitalnym. Dzięki temu kroku, Metropolia będzie mogła bezpośrednio współfinansować inwestycje w spółce, co dotychczas było zadaniem poszczególnych miast. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM, zaznaczył, że jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali kraju i mimo pewnych zastrzeżeń proceduralnych, Metropolia jest gotowa do tej operacji. Dzięki niej możliwe będzie bardziej efektywne funkcjonowanie spółki na poziomie metropolitalnym oraz poprawa jakości usług transportowych.

Ważne jest podkreślenie, że przejęcie udziałów w Tramwajach Śląskich przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie wiąże się z żadnymi kosztami, co wynika z ustawy o związku metropolitalnym. Oznacza to, że ani Metropolia, ani jej gminy członkowskie nie ponoszą żadnych kosztów transakcji.

Przewodniczący zarządu GZM zapewnił również, że Metropolia będzie kontynuować finansowanie inwestycji w tramwaje, wspierając projekty przyspieszenia tramwajów oraz inne ważne inwestycje w transporcie publicznym.