Stefan Pobideł i Danuta Lech otrzymują "Złoty Laur im. Adama Piwowara" za przyczynianie się do rozwoju Dąbrowy Górniczej

Stefan Pobideł i Danuta Lech otrzymują "Złoty Laur im. Adama Piwowara" za przyczynianie się do rozwoju Dąbrowy Górniczej

Stefan Pobideł, prawnik o wieloletnim doświadczeniu samorządowym, wraz z Danutą Lech, założycielką organizacji pomagającej rodzinom w kryzysie, zostali uhonorowani prestiżową nagrodą „Złoty Laur im. Adama Piwowara”. To wyróżnienie jest dowodem uznania dla ich nieustającej pracy i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej Dąbrowy Górniczej.

Jubileuszowa ceremonia wręczenia tych prestiżowych odznaczeń odbyła się 24 stycznia w Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie narosły muzyczne emocje podczas Koncertu Noworocznego. Prezydent miasta, Marcin Bazylak, podkreślił znaczenie ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej oraz działalność samorządową dla dobra miasta i jego mieszkańców.

„Złoty Laur im. Adama Piwowara” to symbol uznania dla osób, które dzięki swojej działalności samorządowej, kulturalnej czy społecznej, przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku Dąbrowy Górniczej.

Stefan Pobideł, prawnik z długim stażem, znany jest nie tylko ze swojej pracy zawodowej, ale również jako aktywista na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Jego wkład jako redaktora naczelnego „Encyklopedii Dąbrowy Górniczej” oraz założyciela Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, wzmocnił lokalny patriotyzm i poczucie tożsamości.

Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, podkreślił osiągnięcia Pobidła, mówiąc: „Nasz laureat dokonał rzeczy, które sprawiają, że patrzymy na niego nie tylko przez pryzmat – niewątpliwego – sukcesu zawodowego, ale i przez pryzmat miłości do miasta i jego historii”.

Danuta Lech, z kolei, została wyróżniona za jej nieocenioną działalność na rzecz pomocy społecznej. Jej nieustannie wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych przez Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie przyniosło im pomoc materialną i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach.

Magdalena Mike, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyraziła uznanie dla pracy Danuty Lech: „Laureatka niejednokrotnie doprowadziła do zmian w życiu wielu osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia”.

„Złoty Laur” jest przyznawany od 2009 roku osobom i instytucjom mającym znaczący wpływ na rozwój miasta. Na liście dotychczasowych laureatów są jednostki kultury, wybitne osobistości akademickie, jak i organizacje pozarządowe, których działania pomogły kształtować dziedzictwo Dąbrowy Górniczej.

Wyróżnienie to jest nie tylko dowodem uznania, ale przede wszystkim przypomnieniem o ważności społecznego zaangażowania w kreowanie lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców. „Złoty Laur” dla Stefana Pobidła i Danuty Lech to symboliczne docenienie tych, którzy swoją pracą pokazują, że każdy może mieć wpływ na przyszłość swojego miasta.