Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych: święto podnoszące świadomość o prawie do prywatności

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych: święto podnoszące świadomość o prawie do prywatności

29 stycznia przypada niezwykle istotne święto – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Ta data została wybrana, aby uczcić rocznicę przyjęcia Konwencji 108 Rady Europy, która miała miejsce 28 stycznia 1981 r. Akcentuje ona znaczenie ochrony jednostek w kontekście automatycznego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest pionierskim dokumentem prawnym o wymiarze międzynarodowym, który skupia się na kwestii ochrony danych osobowych. Główną intencją tego szczególnego dnia jest zwiększenie świadomości i promowanie działań służących do ochrony prywatności i danych osobowych.

Za każdym obchodem Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych kryje się ambicja zwrócenia uwagi obywateli europejskich na problematykę ochrony danych. Chodzi tu o podniesienie poziomu wiedzy na ten temat, a także uświadamianie zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego.

Postrzeganie danych osobowych dotyczy wszelkich informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji jednostki. Prawo do prywatności obejmuje ochronę tych danych, aczkolwiek szybko rozwijająca się technologia utrudnia ten proces. Często musimy udostępniać różnego rodzaju informacje o sobie, w tym dane osobowe, w codziennych sytuacjach – podczas pracy, nauki, zakupów czy wizyt u lekarza. Udzielamy swoje dane również podczas tworzenia konta lub rejestracji na stronach internetowych, komunikatorach, portalach społecznościowych, poczcie e-mailowej czy korzystając z gier online.

Apelujemy do wszystkich użytkowników Internetu o świadome podejmowanie decyzji dotyczących korzystania z różnych usług i ocenianie, czy warto dzielić się swoimi danymi. Te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do podszywania się pod nas, mogą zostać skradzione czy nasze konto może zostać przejęte przez obce osoby.

W sytuacji naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, poszkodowany może zgłosić skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, GIODO może nakazać przywrócenie stanu zgodnego z prawem, jeżeli doszło do naruszenia przepisów. Dodatkowo, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo podjąć autonomiczną decyzję odnośnie skorzystania z uprawnień przewidzianych w art. 12 pkt 5, art. 17 oraz art. 19 ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie informacji zgromadzonych podczas postępowania.