Zasady rekrutacji i harmonogram dyżuru letniego 2023/2024 w placówkach przedszkolnych

Zasady rekrutacji i harmonogram dyżuru letniego 2023/2024 w placówkach przedszkolnych

Wszystkie przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych na terenie Dąbrowy Górniczej, które oferują dyżury wakacyjne, stosują jednakowe kryteria, terminy i zasady procesu zapisów. Szczegółowy harmonogram dyżuru wakacyjnego na lata 2023-2024 jest dostępny do wglądu.

Podczas dyżuru letniego pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci pracujących rodziców. Kompletowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywa się zarówno w instytucji, do której dziecko uczęszcza regularnie, jak i w dyżurujących oddziałach przedszkolnych. Przyjmowanie zgłoszeń następuje w godzinach pracy placówki od 8:00 do 15:00.

Zapisy na dyżur letni rozpoczynają się 6 maja i trwają do 27 maja 2024 roku. Harmonogram zgłoszeń wygląda następująco: od 6 do 10 maja zbierane są karty zgłoszeniowe, następnie od 13 do 15 maja przeprowadzana jest ich weryfikacja. Od 16 do 24 maja karty zgłoszeniowe są przekazywane przez placówki macierzyste do dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Ostatecznie, 27 maja publikowana jest lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur letni.

Po tym terminie istnieje możliwość zapisania dziecka na dyżur jedynie w przypadku wolnych miejsc. Jeżeli nie ma dostępnych miejsc, dziecko zostaje wpisane na listę rezerwową.

Jeżeli rodzice zdecydują się zrezygnować z dyżuru, powinni jak najszybciej zgłosić ten fakt do przedszkola, które prowadzi dyżur, aby dziecko zostało usunięte z listy uczestników. W trakcie trwania dyżuru, frekwencja dzieci będzie regularnie monitorowana. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych absencji, dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy i zastąpić je kolejnym kandydatem.

W sytuacjach konfliktowych decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, rodzice mogą skontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą do pobrania w placówce, do której dziecko uczęszcza na co dzień.