Śląsk wraz z Małopolskim jednymi z liderów w użyciu energii odnawialnej

Śląsk wraz z Małopolskim jednymi z liderów w użyciu energii odnawialnej

Grupa Tauron przedstawiła bilans rozbudowy swojej sieci zielonej energii, zasilanej przez mikroinstalacje słoneczne. Do końca 2022 r. ujawniono, że do sieci Taurona podłączonych było 378,5 tys. mikroinstalacji mogących pochwalić się łączną mocą ponad 2,9 GW. Oznacza to wzrost o ponad 105 tys. instalacji w stosunku do roku poprzedniego. Największe przyjęcie mikroinstalacji nastąpiło w województwach śląskim i małopolskim.
W całej Polsce do końca ubiegłego roku do sieci elektroenergetycznej podłączono ponad 1,2 mln mikroinstalacji o łącznej mocy przekraczającej 9,25 GW. Ponad 30% tych instalacji pracuje w naszej sieci. To osiągnięcie to nie tylko zasługa inicjatyw wspierających prosumentów, ale także rosnącej świadomości ekologicznej i przedsiębiorczości naszych klientów. Cieszę się, że nasi klienci dołączają do Zielonej Transformacji Taurona, inwestując w zrównoważone źródła energii – stwierdza Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

W przypadku mikroinstalacji przyłączenie do sieci odbywa się zazwyczaj metodą usprawnioną, z wykorzystaniem procesu powiadamiania. Takie podejście eliminuje potrzebę ubiegania się o warunki przyłączenia od operatora sieci. Należy pamiętać, że najlepszą opcją dla klientów jest poinformowanie operatora sieci o mikroinstalacji na minimum 30 dni przed planowaną datą uruchomienia.