Rozwój strefy gospodarczej w Dąbrowie Górniczej zależny od rozbudowy stacji elektrycznej

Rozwój strefy gospodarczej w Dąbrowie Górniczej zależny od rozbudowy stacji elektrycznej

W mieście Dąbrowa Górnicza planowany jest interesujący projekt inwestycyjny, który ma na celu rozwój miejscowej strefy gospodarczej. Aby przyciągnąć nowych inwestorów do działającej od ośmiu lat strefy w dzielnicy Tucznawa, konieczna jest modernizacja i rozbudowa sąsiedniej stacji elektroenergetycznej 400/110kV. Nietypowość sytuacji polega na tym, że powiększenie stacji będzie możliwe jedynie poprzez zajęcie części istniejącej drogi łączącej dzielnice Łęka i Tucznawa, która jest obecnie poddawana remontom.

Z dąbrowskiego Urzędu Miejskiego dowiedzieliśmy się, że pomysł na rozbudowę stacji transformatorowej przyszedł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Samorząd lokalny pozytywnie odnosi się do tej propozycji, jako że całe przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju strefy aktywności gospodarczej.

Piotr Purzyński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, wyjaśnia, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają zamiar dołączyć nowe bloki do stacji transformatorowej. Nie jest to jednak możliwe na oddzielnej parceli – całość musi tworzyć spójną jednostkę. Stąd konieczność realizacji inwestycji na terenach, które obecnie zajmuje droga łącząca Łękę i Tucznawę, czyli ulica Różyckiego.

Purzyński dodaje, że zaplanowana inwestycja może znacząco zwiększyć potencjał strefy aktywności gospodarczej, umożliwiając lokalizację tam kolejnych przedsiębiorstw. W tym celu niezbędne jest wzmocnienie mocy i zapewnienie odpowiedniego zasilania. Aktualnie trwają rozmowy z PSE i po ich formalnym zakończeniu będą dostępne szczegółowe informacje na temat całego projektu.

Teren inwestycyjny Tucznawa to największy obszar tego typu w południowej Polsce, obejmujący ponad 250 ha. W granicach strefy inwestycyjnej znajduje się 256 ha, z czego 211 ha to działki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, a pozostałe tereny przeznaczone są na niezbędną infrastrukturę – drogi, chodniki, sieci energetyczne, kanalizacyjne i zbiorniki retencyjne. Obecnie 169 ha jest już zagospodarowanych przez firmy, takie jak NGK Ceramics Polska, Schade Polska, SK hi-tech battery materials Poland, Outokumpu, Jass Board, Instanta, Press Glass i Brembo. Niektóre z nich już działają, a niektóre są jeszcze w trakcie budowy.