Ogłoszono czasowe zamknięcie fragmentu ulicy Kraszewskiego z powodu prac budowlanych

Ogłoszono czasowe zamknięcie fragmentu ulicy Kraszewskiego z powodu prac budowlanych

W związku z niezbędnymi pracami budowlanymi, fragment ulicy Kraszewskiego – od skrzyżowania z ulicą Sztygarską do ulicy Zawidzkiej – pozostanie nieprzejezdny aż do nadchodzącego piątku. Prace te są bezpośrednio związane z koniecznością wykonania instalacji kanalizacyjnej dla jednej z nieruchomości znajdujących się w tym rejonie.

Objazdy zostały odpowiednio przygotowane i oznakowane. Osoby pragnące dostać się do ulicy Poniatowskiego od strony ulicy Zawidzkiej, mogą skorzystać z trasy poprowadzonej przez ulice Równą i Sztygarską. Z kolei dla tych, którzy chcą poruszać się w kierunku ulicy Zawidzkiej od strony ulicy Poniatowskiego, wyznaczono objazd przez ulicę Twardą.

Podczas trwania prac na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Kraszewskiego, pasażerowie mogą korzystać z autobusu linii numer 654. Dodatkowo, mieszkańcy mają możliwość dojazdu do swoich nieruchomości położonych na zamkniętym fragmencie drogi.

Jeżeli prace pozwolą na częściowe oddanie drogi do użytku, ruch od ulicy Poniatowskiego zostanie przekierowany na ulicę Kraszewskiego. Planowane zakończenie prac budowlanych jest przewidziane na piątek, 17 listopada.