Rekrutacja otwarta na konkurs "Twój Pomysł – Twoja Innowacja. Twórz lokalnie, myśl globalnie" dla uczniów szkół średnich w Dąbrowie Górniczej

Rekrutacja otwarta na konkurs "Twój Pomysł – Twoja Innowacja. Twórz lokalnie, myśl globalnie" dla uczniów szkół średnich w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do udziału w konkursie „Twój Pomysł – Twoja Innowacja. Twórz lokalnie, myśl globalnie”, skierowanym do uczniów liceów i techników w Dąbrowie Górniczej. Celem tej inicjatywy jest promowanie kreatywności i innowacyjności młodzieży, które mogą przekształcić się w praktyczne przedsięwzięcia biznesowe.

Konkurs jest organizowany przez miasto Dąbrowa Górnicza we współpracy z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Wszystkie szkoły średnie z Dąbrowy Górniczej mają możliwość zgłoszenia swoich uczniów do udziału w konkursie.

Zasady są jasne: każda placówka edukacyjna ma prawo zgłosić do 3 różnych projektów, a grupa uczestników nie może liczyć więcej niż 3 osoby. Zgłoszenia mogą dokonać nauczyciele, dyrekcja szkoły, lub sami uczniowie za zgodą nauczyciela. Wymagane jest przesłanie pełnej pełnej informacji o zgłoszeniu, w tym nazwa szkoły, imiona i nazwiska członków zespołu oraz opiekuna drużyny, poprzez e-mail najpóźniej do 22 września.