Przełom w systemie szczepień: nowa książeczka od 1 października

Przełom w systemie szczepień: nowa książeczka od 1 października

Znana wszystkim podróżnikom Międzynarodowa Książeczka Szczepień, która jest oficjalnym dokumentem uznawany na całym świecie, potwierdzającym wykonane szczepienia lub profilaktykę przed wyjazdem za granicę, przeszła gruntowną aktualizację. Dotychczasowy wzór książeczki, wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku, zostanie zastąpiony nowym, co nastąpi 1 października bieżącego roku.

Znajdujące się w posiadaniu turystów książeczki są często sprawdzane podczas przekraczania granic państwowych, dlatego warto pamiętać o ich zabraniu i pakowaniu do walizki czy torby podróżnej.

Aktualizacja książeczki szczepień przewiduje wprowadzenie listy 26 różnych typów szczepień ochronnych, które są obecnie dostępne i dopuszczone do obrotu na terenie naszego kraju. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ten wykaz został rozszerzony o kilka nowych szczepień, m.in. przeciwko COVID-19, japońskiemu zapaleniu mózgu, półpaścowi oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Nowelizacja przewiduje również zmiany redakcyjne. Od 1 października w Międzynarodowej Książeczce Szczepień nazwa choroby „ostre zapalenie rogów przednich rdzenia (choroba Heinego-Medina)” zostanie ujednolicona i zastąpiona nazwą „ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)”. Dodatkowo, dokument udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia zawiera m.in. informacje na temat procesu wydawania aktualizowanej książeczki szczepień.