Prognozy demograficzne GUS: Spadek liczby ludności Polski do 2060 roku

Prognozy demograficzne GUS: Spadek liczby ludności Polski do 2060 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przewiduje, że do 2060 roku populacja Polski prawdopodobnie zmniejszy się o niemal 7 milionów osób. Zgodnie z najnowszymi danymi, spadek liczby mieszkańców nastąpi we wszystkich regionach kraju, przy czym największa redukcja jest prognozowana w naszym lokalnym obszarze.

Z obliczeń GUS wynika, że ilość ludności Polski do 2060 roku prawdopodobnie spadnie do wartości około 30,4 miliona. Urząd opracował trzy różne scenariusze, które przedstawiają tę sytuację. „Prognoza ludności na lata 2023–2060” ukazuje znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców Polski do 2060 roku. W głównym scenariuszu przewidziano spadek populacji do poziomu 30,4 miliona. Warianty alternatywne zakładają odpowiednio 26,7 miliona ludzi w scenariuszu niskim i 34,8 miliona w scenariuszu wysokim – jak podaje GUS.

Z danych statystycznych jasno wynika tendencja starzenia się społeczeństwa polskiego. Do 2060 roku przewiduje się również znaczny spadek liczby dzieci i młodzieży (w grupie wiekowej 0-17 lat).

Statystyki GUS wskazują na zmniejszenie liczby mieszkańców we wszystkich województwach Polski do 2060 roku. Nasz region, mówiąc w kontekście liczb bezwzględnych, przeżyje największy spadek populacji. Statystyki przewidują, że w województwie śląskim za nieco ponad 35 lat będzie mieszkać o ponad milion osób mniej niż obecnie, a liczba mieszkańców wyniesie około 3,25 miliona.

W nowej prognozie GUS po raz pierwszy obliczono przyszły stan ludności na poziomie powiatów – podkreślają przedstawiciele Urzędu. Według ich danych, w 93% powiatów Polski liczba mieszkańców ulegnie redukcji.

Warto przypomnieć, że poprzednia oficjalna prognoza demograficzna GUS (dotycząca lat 2014–2050) została opublikowana dziewięć lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło w obszarze społeczno-ekonomicznym kraju, co znacząco wpłynęło na procesy demograficzne.