Prawo przewiduje wygaśnięcie decyzji o rejestracji pojazdów bez ważnego badania technicznego i obowiązkowego ubezpieczenia po 10 latach

Prawo przewiduje wygaśnięcie decyzji o rejestracji pojazdów bez ważnego badania technicznego i obowiązkowego ubezpieczenia po 10 latach

Ustawa z dnia 10 czerwca przewiduje, że decyzje o rejestracji pojazdów, które przez ponad dekadę nie zostały poddane obowiązkowemu badaniu technicznemu i nie są objęte umową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, zostaną automatycznie unieważnione.

Wycofanie takiej decyzji o rejestracji sprawia, że korzystanie z takiego pojazdu na publicznych drogach staje się prawnie niedopuszczalne. W przypadku unieważnienia decyzji dotyczącej konkretnego pojazdu, możliwe jest jego ponowne zarejestrowanie, ale tylko po spełnieniu pewnych warunków. Aby to zrobić, właściciel musi najpierw zadbać o to, aby pojazd przeszedł wymagane badanie techniczne i musi pokryć koszt obligatoryjnej polisy ubezpieczeniowej.