Prace drogowe w święta i po nich mogą utrudnić poruszanie się po mieście

Prace drogowe w święta i po nich mogą utrudnić poruszanie się po mieście

Zaplanowane na piątek 22 grudnia oraz w dniach od 27 do 30 grudnia prace drogowe, obejmujące układanie nawierzchni na drogach rowerowych, chodnikach i na czterech rondach zlokalizowanych wzdłuż głównej arterii miasta, mogą prowadzić do pewnych utrudnień.

We czwartek 21 grudnia wykonawcy prac ułożyli wiążące warstwy nawierzchni na rondzie znajdującym się na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego i ulicy Wojska Polskiego. Następnie działania te zostały przeniesione na rondo usytuowane przy skrzyżowaniu alei Majakowskiego i Poniatowskiego. W piątek 22 grudnia prace na tym ostatnim skrzyżowaniu będą kontynuowane.

Po okresie świątecznym, konkretnie w dniach od 27 do 30 grudnia, zespoły drogowców planują wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne do układania ostatecznej, ścieralnej warstwy nawierzchni na czterech rondach: w centrum miasta, przy alei Róż oraz przy ulicach Wojska Polskiego i alejach.

W tym samym okresie będą prowadzone również prace wykończeniowe na chodnikach i drogach rowerowych. Na wiosnę natomiast zaplanowane jest wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na ulicach. Do momentu realizacji tego zadania, drogi zostaną tymczasowo oznakowane za pomocą cienkowarstwowego malowania.

W dniu 30 grudnia, kiedy to ostateczne warstwy nawierzchni będą układane na rondzie w centrum miasta, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w okolicach Śródmieścia.