Połączenie dwóch stron Dąbrowy Górniczej. Nowe przejście podziemne na stacji Strzemieszyce

Połączenie dwóch stron Dąbrowy Górniczej. Nowe przejście podziemne na stacji Strzemieszyce

Stacja kolejowa Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, skąd co dzień odjeżdżają pociągi do Katowic, Sosnowca, Sławkowa, Olkusza i przez Tunel na trasie do Kielc, jest obecnie miejscem intensywnych prac budowlanych. Właśnie tutaj powstaje nowoczesne przejście podziemne, które ma za zadanie połączyć dwie strony miasta, a także uprościć dostęp do peronów. Większość segmentów została już zbudowana, a obecnie trwa wykop i budowa pozostałych dwóch środkowych części przejścia. Wewnątrz konstrukcji są prowadzone prace wykończeniowe.

Jednym z kolejnych etapów będzie finalizacja szybu windowego i ścieżek dojściowych do przejścia. Niezbędna jest również instalacja przepompowni. W planach na wrzesień jest rozpoczęcie budowy zadaszenia i montaż wind. Obiekt zostanie wyposażony w odpowiednie udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, którzy będą mieli do swojej dyspozycji osobną ścieżkę.

Przejście podziemne zostanie dodatkowo zabezpieczone dzięki systemowi monitoringu wizualnego oraz informacji pasażerskiej. Specjalnie zaplanowane ścieżki naprowadzające mają ułatwić korzystanie z przejścia.

Całość inwestycji, prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), wyniesie 9,7 mln zł netto. Projekt pt. „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce” realizowany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Do jego realizacji przyczynia się również Urząd Gminy Dąbrowa Górnicza, który wraz z PKP PLK wnosi wkład wysokości 4,9 mln zł z budżetu państwa. Zakończenie robót przewiduje się na IV kwartał 2023 r. Wspomnieć należy również o drugim takim projekcie – przejściu podziemnym na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, które powstało we współpracy z miastem.