Podtrzymanie dopłat do usług wodno-kanalizacyjnych w Dąbrowie Górniczej na 2024 rok

Podtrzymanie dopłat do usług wodno-kanalizacyjnych w Dąbrowie Górniczej na 2024 rok

We wprowadzonym przez Radę Miejską Dąbrowy Górniczej w 2024 roku planie, mieszkańcy miasta mogą być pewni, że będą nadal otrzymywać subwencje na usługi wodne i kanalizacyjne. Ta decyzja została podjęta podczas ostatniej sesji rady miejskiej, z tym że obecnie przedłużenie dopłat zostało zaplanowane tylko do maja przyszłego roku. Nie jest jeszcze jasne, co stanie się po tym terminie.

W Dąbrowie Górniczej od wielu lat stosuje się system dopłat do kosztów wody i kanalizacji. Jest to próba złagodzenia finansowego obciążenia mieszkańców w obliczu stałego wzrostu kosztów życia. W okresie od 1 stycznia do 4 maja 2024 roku subwencja na 1 metr sześcienny wody wyniesie 27 groszy, a na 1 metr sześcienny odprowadzanych ścieków – 1,89 zł. Czternastu radnych dąbrowskich poparło tę propozycję, podczas gdy czterech było przeciwnych.

Jednocześnie odrzucono poprawkę do projektu uchwały w tej sprawie, zgłoszoną przez radnego Mateusza Stępnia z klubu radnych PiS. Proponował on dopłaty w wysokości 0,81 zł na 1 metr sześcienny wody i 3,24 zł na 1 metr sześcienny odprowadzanych ścieków. Wynik głosowania był całkowicie odwrotny do poprzedniego – czterech radnych poparło tę propozycję, a czternaście było przeciwnych.

W efekcie subwencji z budżetu miasta, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą płacić za 1 metr sześcienny wody kwotę 7,27 zł i 8,51 zł za 1 metr sześcienny ścieków od 1 stycznia do 4 maja 2024 roku, co daje razem 15,78 zł. W budżecie miasta na te dopłaty przeznaczono kwotę 12 milionów 700 tysięcy złotych.

Dopłaty są zaplanowane tylko do 4 maja 2024 roku, ponieważ potem ma zostać wprowadzony całkiem nowy okres taryfowy. Na ten moment nie ma jeszcze konkretnych informacji na temat proponowanych stawek. Wtedy mają być przygotowane nowe propozycje dotyczące subwencji.

Aktualne ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku jest głównym organem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami wodnymi w kraju. Jednym z jego obowiązków, który wcześniej był wykonywany przez rady miejskie, jest ustalanie stawek za usługi wodno-kanalizacyjne.