Apel o bezpieczeństwo pieszych na drogach

Apel o bezpieczeństwo pieszych na drogach

Od początku bieżącego roku na terenie Śląska miało miejsce aż 300 wypadków drogowych z udziałem pieszych. Tego rodzaju zdarzenia, niestety, pociągnęły za sobą smutne skutki – śmierć 15 osób oraz obrażenia u kolejnych 294. Klucz do naszego bezpieczeństwa leży w nas samych i naszym zachowaniu na drodze. Przestrzegając przepisów, jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć ryzyko związane z uczestnictwem w kolizji lub wypadku. Dajmy szansę kierowcom: bądźmy dla nich widoczni, dajmy im więcej czasu na reakcję. Pamiętajmy też o tym, że złe warunki atmosferyczne, takie jak śliskość, mogą wydłużać drogę hamowania. Ważna jest więc widoczność i ostrożność na drodze.

Na jednej z grafik promujących bezpieczeństwo pieszych na drodze widnieje pytanie: „20 metrów czy 130? Ty decydujesz! Bądź widoczny!”. Jest to część prowadzonej obecnie akcji edukacyjnej o nazwie „Świeć Przykładem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi pieszych na konieczność korzystania z elementów odblaskowych i zachowywania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.

Opady śniegu i deszczu, mgła, szybko zapadający zmrok, mokra lub śliska nawierzchnia dróg – to wszystko są czynniki, które mogą negatywnie wpływać na warunki na drogach. Wpływają one na widoczność oraz wydłużają drogę hamowania. Dlatego też szczególnie teraz apelujemy do pieszych o zachowanie ostrożności. Każdemu z nas zależy przecież na własnym bezpieczeństwie. Piesi powinni zadbać o swoją widoczność, między innymi poprzez korzystanie z latarki, kamizelki czy jakiegokolwiek innego elementu odblaskowego. Dzięki nim kierowcy jadący słabo oświetloną trasą będą mieli nas lepiej widocznych i tym samym więcej czasu na reakcję. Dlatego też w okresie od zmierzchu do świtu zachęcamy do noszenia odblasków, niezależnie od miejsca – czy jest to leśna droga czy centrum miasta.

Przypominamy kilka ważnych zasad:
1. Pieszy bez odblasków jest widoczny dla kierowcy jedynie z odległości 20 metrów, natomiast dzięki odblaskom ta odległość wzrasta do 130 metrów!
2. Piesi mają obowiązek korzystać z elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym.
3. Przy zakupie odblasku, upewnij się, że ma on znak CE, nazwę producenta oraz instrukcję użytkowania – inaczej jest to jedynie gadżet, a nie prawdziwy odblask.
4. Zadbaj o to, aby odblaski były widoczne i nie były zasłonięte np. przez szalik czy torbę.
5. Jeśli twoim hobby jest bieganie, koniecznie używaj elementów odblaskowych.
6. Dbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich na drodze, pamiętaj aby korzystali również z odblasków.
7. Zawsze korzystaj z chodników lub dróg dla pieszych, jeżeli takie są dostępne – w przeciwnym wypadku pamiętaj o poruszaniu się lewą stroną drogi i zachowaniu ostrożności!