Podsumowanie wypadków drogowych i działań policji na Śląsku w 2023 roku

Podsumowanie wypadków drogowych i działań policji na Śląsku w 2023 roku

Nowy rok to czas, kiedy poddajemy analizie i ocenie zdarzenia ostatnich dwunastu miesięcy. W roku 2023 na szosach województwa śląskiego zaobserwowano 1871 incydentów drogowych, które przyczyniły się do śmierci 126 osób, natomiast 2172 osoby doznały obrażeń. Funkcjonariusze śląskiej komendy dokonali zatrzymania ponad 11 tysięcy motorzystów pod wpływem alkoholu, a także 1327 kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, przekraczając dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym.

Na terenie Śląska codziennie zabezpieczeniem dróg i ich użytkowników zajmuje się przeciętnie ponad 500 policjantów ruchu drogowego. W porównaniu do lat poprzednich, czyli 2022 i 2021, liczba wypadków spadła o odpowiednio 115 i 338 incydentów. W tym okresie odnotowano także spadek liczby ofiar śmiertelnych (155 w 2022 i 149 w 2021) oraz liczby rannych (2264 w 2022 i 2586 w 2021). Z 1871 wypadków drogowych, 548 dotyczyło pieszych, co skutkowało śmiercią 43 osób i obrażeniami u 518 osób. W porównaniu do roku 2022, to oznacza spadek liczby wypadków o 6, liczby ofiar śmiertelnych o 11, przy jednoczesnym wzroście liczby rannych o 8.

Funkcjonariusze zatrzymali także 11529 kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu, czyli o 12 więcej niż rok wcześniej. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 1120 zdarzeń drogowych, które przyczyniły się do śmierci 17 osób i obrażeń u 100 osób. Jest to o 169 zdarzeń mniej w porównaniu do roku poprzedniego, lecz niestety o 6 osób więcej zginęło.

W roku 2023 funkcjonariusze zarejestrowali ponad 278 tysięcy przypadków przekroczenia prędkości. W tym 1327 przypadków było tak poważne, że wyniknęła z nich konieczność odebrania praw jazdy na okres trzech miesięcy. Do porównania, w roku 2022 odnotowano 1657 takich przypadków.

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych na Śląsku w minionym roku były: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz nieadekwatna do warunków drogowych prędkość.

Zapewniamy, że w roku 2024 podejmiemy jeszcze intensywniejsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Naszym celem jest, aby rok 2024 był bezpieczniejszy niż lata poprzednie.