Planowane inwestycje mają na celu poprawę komfortu życia w Strzemieszycach Małych dzięki zmianie trasy ciężarówek

Planowane inwestycje mają na celu poprawę komfortu życia w Strzemieszycach Małych dzięki zmianie trasy ciężarówek

Miasto wspólnie z firmą ALBA, planują realizację inwestycji mającej na celu zwiększenie komfortu mieszkańców Strzemieszyc Małych. Intencją jest zmienić trasy ciężarówek, które obecnie przewożą odpady do zakładu przetwarzania odpadów na Lipówce oraz do Miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK MZGO). Celem jest uniknięcie przejazdu przez ulice Składową i Główną.

Aktualnie, ciężarówki przewożące odpady docierają na Lipówkę, przejeżdżając przez teren intensywnej zabudowy jednorodzinnej na ulicy Głównej. Trasa dla tych pojazdów prowadzi od zjazdu z drogi krajowej nr 94, przez drogę wojewódzką nr 790, następnie przez ulice Składową i Główną, skąd następnie kierują się na ulicę Lipowka, która prowadzi do zakładu przetwarzania odpadów.

Ciężarówki korzystają z tej samej trasy, aby dostać się do PSZOK, który jest obsługiwany przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają możliwość korzystania z tego punktu.

„Ciężarówki kursują bardzo często, co powoduje hałas i wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Chcemy to zmienić” – mówi wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, Damian Rutkowski.

Sytuację ma poprawić przystosowanie innego układu drogowego do ruchu ciężarówek. Inwestycję współfinansować będą miasto i ALBA.

Prezes zarządu ALBA MPGK Spółka z o.o., Tomasz Olszowy, potwierdza: „Kiedy pojawiła się realna możliwość odciążenia lokalnego ruchu, który dociera do naszego zakładu oraz miejskiego PSZOK, co jest problematyczne dla wszystkich, przede wszystkim dla miejscowych mieszkańców, postanowiliśmy współuczestniczyć w tym projekcie.”

Efektem zmian będzie to, że ciężarówki nie będą już przejeżdżać przez ulicę Składową i Główną. Zamiast tego, z drogi wojewódzkiej nr 790 zjeżdżałyby na ulicę Koksowniczą i następnie kierowały się na Lipówkę drogą wewnętrzną.