Program edukacyjny dla uczniów dąbrowskich szkół: Świadomość zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi

Program edukacyjny dla uczniów dąbrowskich szkół: Świadomość zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi

W ramach synergii między Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej a Sanepidem, młodzież ucząca się w szkołach na terenie Dąbrowy Górniczej została objęta programem edukacyjnym. Jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy uczniów o potencjalnych zagrożeniach płynących z używania nowych substancji psychoaktywnych. Spotkania są skoncentrowane na prezentowaniu tych nowych narkotyków i ich wpływie na zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Sanepidem systematycznie odwiedzają miejscowe placówki edukacyjne gdzie prowadzą wykłady. Uczestnikom spotkań oferowane są prelekcje na temat „Nowe narkotyki-nowe zagrożenia”, które nie tylko omawiają różnorodność nowych substancji, ale również akcentują istotność działań podejmowanych przez policję i Sanepid w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego typu zagrożeń wśród młodzieży.

Jednym z bardziej interaktywnych elementów tych prezentacji jest możliwość wypróbowania przez uczniów tzw. „narkogogli”. Są to urządzenia, które naśladują działanie substancji psychoaktywnych na zmysły, zwłaszcza na wzrok i procesy myślowe. Dzięki takiej symulacji, młodzież ma okazję doświadczyć na własnej skórze, jak narkotyki mogą dezorientować percepcję rzeczywistości oraz wpływać na zdolności poznawcze.

Koncentrując się nie tylko na reagowaniu na już istniejące problemy, ale przede wszystkim na profilaktyce i edukacji, Policja i Sanepid współpracują w celu dostarczania młodzieży narzędzi do efektywnej identyfikacji i unikania zagrożeń związanych z narkotykami.

Mamy nadzieję, że takie działania edukacyjne przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości uczniów na temat narkotyków. Dodatkowo, mamy nadzieję, że będą one budować silne relacje między społecznością szkolną a Policją oraz Sanepidem w celu stworzenia bezpiecznego środowiska dla naszej młodzieży.