Otwarcie zgłoszeń na nowe projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 w Dąbrowie Górniczej

Otwarcie zgłoszeń na nowe projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 w Dąbrowie Górniczej

Od dnia 6 maja, rozpoczyna się etap przyjmowania projektów do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego 2025 dla miasta Dąbrowa Górnicza. Lokalna społeczność ma szansę na zgłaszanie swoich inicjatyw dotyczących poprawy i zmiany ich bezpośredniego otoczenia. Ten proces potrwa dokładnie dwa tygodnie, kończąc się 19 maja.

Jakie są kluczowe reguły związane z zgłaszaniem projektów do Budżetu Obywatelskiego? Regulamin nie uległ zmianom względem poprzedniej edycji, ale warto sobie przypomnieć parę istotnych zasad. Budżet Obywatelski to procedura umożliwiająca mieszkańcom Dąbrowy Górniczej zgłaszanie projektów o zasięgu większym niż jedno osiedle, czyli projektów ogólnomiejskich. Projekty te muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców, a wykluczenia terenowe, które obowiązują w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, tutaj nie mają zastosowania. W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty dotyczące m.in. Pogór, parku Zielona czy parku Hallera.

Wprowadzono jednak pewną nowość w kontekście metody głosowania. Do 2023 roku mieszkańcy mieli możliwość oddania głosów na trzy różne projekty, przydzielając im wedle uznania 3, 2 lub 1 punkt. Od 2023 roku, głosowanie odbywa się na zasadzie „portfela”. To oznacza, że mieszkaniec ma możliwość rozdzielenia całej kwoty przewidzianej dla budżetu (5,8 mln zł) na wybrane projekty. Może więc np. zdecydować, że jeden projekt o wartości 2,5 mln zł, jeden za 1 mln zł oraz trzy po 500 tys. zł każdy powinny otrzymać po jednym punkcie.

Muszimy także pamiętać o progach kwotowych: projekty społeczne i miękkie mogą być realizowane do kwoty 50 tys. zł, natomiast projekty inwestycyjne muszą mieć wartość pomiędzy 50 tys. zł a 4 mln zł. Zmieniono również procedurę zgłaszania propozycji – dotychczas wystarczyło zebrać poparcie trzech osób, teraz jest to wymóg zgromadzenia poparcia 15 osób.

Zgłoszone i zweryfikowane pod kątem możliwości realizacji projekty, następnie poddawane są głosowaniu. Wszelkie dodatkowe informacje na temat procesu zgłaszania projektów, a także pomoc przy ich składaniu, udzielają pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonu 518 270 597 lub osobiście w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, piętro I, pok. 108.