Planowany kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 11 jako kontynuacja miejskiej polityki oświatowej

Planowany kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 11 jako kontynuacja miejskiej polityki oświatowej

Szkoła Podstawowa nr 11 jest na celowniku szeroko zakrojonego odnowienia. To przedsięwzięcie stanowi kolejny krok w strategii miasta, które aktywnie angażuje się w modernizację placówek edukacyjnych, dążąc do poprawy warunków nauki dla uczniów oraz atmosfery pracy dla kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Budynek SP nr 11, wybudowany w 1956 roku, jest łatwo rozpoznawalny dzięki swojej kamiennej elewacji na parterze. Dorota Bulińska, dyrektor szkoły, wyraża ogromne oczekiwania społeczności szkolnej względem nadchodzących zmian. W ostatnich latach przeprowadzano liczne drobne naprawy i renowacje, mające na celu zaspokajanie bieżących potrzeb placówki. Teraz jednak nadszedł czas na gruntowną metamorfozę, która uczyni ze szkoły nowoczesną jednostkę zgodną z obowiązującymi standardami. Tę przemianę ma umożliwić planowana termomodernizacja i przebudowa obiektu. Dyrektor Bulińska podkreśla, że inwestycja ta pozwoli na rozwiązanie problemów z zapewnieniem odpowiednich warunków zarówno dla nauki, jak i pracy, a także znacząco podniesie jakość i komfort edukacji.

Na kwestię remontu nawiązuje także Rafał Zwoliński, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Podkreśla on, że planowana jest termoizolacja całego budynku, ale projekt przewiduje również zachowanie charakterystycznego wyglądu elewacji.

Wiceprezydent Damian Rutkowski zwraca uwagę na pilną potrzebę naprawy przeciekającego dachu. W związku z tym, mimo że prace projektowe nad drugim etapem modernizacji SP nr 11 są jeszcze w toku, postanowiono nie odkładać remontu dachu i rozpocząć pierwszy etap prac. To wyraźne zobowiązanie do poprawy standardu placówki edukacyjnej pokazuje determinację miejskich władz.