Nowy sztandar i klub historyczny w szkole

Nowy sztandar i klub historyczny w szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej na zawsze zapamięta 21 lutego 2023 roku jako dzień wprowadzenia nowego sztandaru, który zastąpił stary sztandar. Było to pamiętne wydarzenie dla szkoły i miasta, gdyż przypadła w nim 75. rocznica jej powstania. O godzinie 8.00 biskup Grzegorz Kaszak z diecezji sosnowieckiej poprowadził w kościele św. Barbary specjalną mszę świętą poświęcenia nowego sztandaru. Zachęcał uczniów do oddania się wartościom wpisanym na nowym sztandarze i powiedział: „Trzeba dążyć do wiedzy i pamiętać o zasadach moralnych. Gratuluję wam tego nowego sztandaru i wpisanych na nim sentencji i zachęcam do tego, abyście pozostali oddani tym hasłom.”

Po dwóch godzinach w granicach II Liceum Ogólnokształcącego odbyła się pełna szacunku ceremonia pożegnania z 44-letnim, zasłużonym sztandarem. Został on „odprowadzony” i zastąpiony nowym sztandarem, o który wnioskowali rodzice uczniów, uczniowie i grono pedagogiczne dąbrowskiej szkoły. Podczas przekazania sztandaru absolwenci II Liceum obiecali, że będą się nim opiekować, kierując się podstawowymi wartościami, takimi jak Bóg, honor, ojczyzna i wiedza. Następnie zaprezentowano występ artystyczny podkreślający męstwo i waleczność ludności polskiej w walce o niepodległość i wolność.