Nowe nazwy przystanków w Dąbrowie Górniczej

Nowe nazwy przystanków w Dąbrowie Górniczej

W połowie stycznia Zarząd Transportu Metropolitalnego w Dąbrowie Górniczej rozpocznie wymianę tabliczek na aż 60 przystankach autobusowych. Nowe nazwy przystanków będą nawiązywać do lokalnych miejsc, tradycyjnych zabytków lub nazw szkół, zastępując stare, nieobowiązujące już tytuły. Przykładowo, przystanek autobusowy w dzielnicy Strzemieszyce wcześniej nazywany „Stacja Paliw” teraz będzie znany jako „Srocza Góra”.

Gmina wdrożyła kompleksowy plan zmiany nazw wszystkich swoich przystanków autobusowych, ujednolicając je i uszczegóławiając. Nowe nazwy mają pomóc zarówno mieszkańcom, jak i turystom w lepszej orientacji, poprzez odniesienie do dzielnicy, okręgu, ulicy, pobliskich zabytków lub historii miejsca. Około 60 z ponad 200 przystanków autobusowych w mieście zostało przemianowanych, a kilka z nich zmieniło się z „na żądanie” na stałe. Proces ten rozpoczął się w zeszłym roku, w marcu przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, a w październiku plan został ratyfikowany przez radę miasta.