Nie pozostawiajmy bezdomnych na mrozie: apel policji

Nie pozostawiajmy bezdomnych na mrozie: apel policji

W obliczu pogarszających się warunków atmosferycznych i znacznego spadku temperatur, siły policyjne intensywnie monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W zimowym okresie, osoby posiadające informacje o osobach zaniedbanych, które przebywają w warunkach narażających ich na realne zagrożenie dla zdrowia i życia, proszone są o kontakt z odpowiednimi instytucjami lub bezpośrednio z policją. Dzięki takiemu działaniu istnieje szansa na uratowanie czyjegoś życia.

Patrole policyjne regularnie sprawdzają takie miejsca jak parki, dworce kolejowe i autobusowe, kanały ciepłownicze oraz opuszczone obiekty, które są częstym schronieniem dla osób bezdomnych. Policjanci udzielają informacji na temat lokalizacji noclegowni i schronisk dla bezdomnych. W sytuacjach ekstremalnych, są w stanie przetransportować osoby bezdomne do miejsc zapewniających im bezpieczeństwo. Dodatkowo, funkcjonariusze zwracają uwagę na osoby przebywające w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Zachęcamy wszystkich do zwracania uwagi na osoby, które mogą stać się ofiarami mroźnej pogody. Nie pozostawajmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub nieodpowiednio ubranych do panujących warunków atmosferycznych. Powinniśmy być szczególnie czujni wobec dzieci, seniorów, osób bezdomnych czy będących pod wpływem alkoholu. Często to od naszej reakcji i odpowiedzialności zależy ich los. Pamiętajmy o informowaniu służby ratowniczej o każdej sytuacji budzącej nasz niepokój, korzystając z numerów alarmowych 986, 999 lub 112.