Możliwość zdobycia dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej: nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy od 10 do 12 czerwca

Możliwość zdobycia dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej: nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy od 10 do 12 czerwca

W dniach od 10 do 12 czerwca, Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Dąbrowie Górniczej organizuje proces naboru wniosków, z których można skorzystać ubiegając się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby planujące założenie swojej firmy powinny zwrócić uwagę na tę propozycję, gdyż możliwa do uzyskania pomoc finansowa może przekroczyć sumę 40 tysięcy złotych.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest bycie zarejestrowanym jako bezrobotny w PUP w Dąbrowie Górniczej. Urząd przewiduje przyznawanie 17 dotacji, które będą podzielone pomiędzy 9 kobiet i 8 mężczyzn. Co najmniej cztery osoby przed 30 rokiem życia mają szansę na takie wsparcie, a maksymalnie – trzynaście osób po tej granicy wieku. Maksymalna wysokość finansowego wsparcia to 40 400,94 zł.

Zdobyte dzięki dotacji środki mogą posłużyć do zakupu przedmiotów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą, które są niezbędne do jej rozpoczęcia. Może chodzić o sprzęt komputerowy, towary, wynajem i remont lokalu, koszty usług oraz materiałów reklamowych. Wnioskodawcy muszą w swoim dokumencie przekazać istotne informacje dotyczące m.in.: charakteru działalności, branży, oferowanych produktów lub usług, potencjalnych klientów, prognozowanych kosztów i zysków oraz ryzyka związanego z realizacją biznesowego planu.

Cały proces naboru wniosków ma miejsce w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Ponadto, osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności powinny również zainteresować się inną inicjatywą – programem miejskim „Lokal na start”. W jego ramach można ubiegać się o lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, który oferowany jest w atrakcyjnej cenie najmu, niższej od standardowej stawki rynkowej.