Możemy spodziewać się podwyżek za wywóz śmieci w mieście

Możemy spodziewać się podwyżek za wywóz śmieci w mieście

Miesiąc wcześniej pytaliśmy władze Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi o możliwość podwyższenia opłat za wywóz śmieci w najbliższym czasie. Wówczas dowiedzieliśmy się, że opłaty w Dąbrowie Górniczej pozostaną bez zmian, jednak może to już nie być prawdą. Wydaje się prawdopodobne, że opłaty rzeczywiście wzrosną, a zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2023 roku.

Obecnie w Dąbrowie Górniczej opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wynosi 29 zł od osoby. Natomiast podwyższona opłata w wysokości 58 zł od osoby dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia wymogu segregowania odpadów w sposób selektywny.

Obowiązujące stawki zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2021 roku, przy czym stawka podstawowa wzrosła z 20 zł do 29 zł. Obecnie ALBA MPGK realizuje umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów dla właścicieli nieruchomości w Dąbrowie Górniczej. Umowa obowiązuje od 13 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie umowy.