Modernizacja wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej przez ArcelorMittal Poland

Modernizacja wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej przez ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland niedawno ukończył imponujący projekt modernizacji jednego z kluczowych urządzeń w swoim zakładzie produkcyjnym w Dąbrowie Górniczej. Mowa o wielkim piecu, który został poddany rewitalizacji za kwotę przekraczającą 720 milionów złotych. Prace remontowe, które trwały ponad cztery miesiące, wpłynęły na schemat produkcji surówki żelaza. W tym okresie produkcję przeniesiono do drugiego pieca, który w styczniu wznowił działalność po kilku miesiącach przerwy.

Według danych dostarczonych przez spółkę, omawiana modernizacja jest największą inwestycją tego rodzaju w historii polskiego przemysłu. Spekuluje się, że po zakończeniu prac, odnowiony piec ma potencjał funkcjonowania nieprzerwanie przez następne 15 lat.

ArcelorMittal Poland podkreśla, że celem rewitalizacji była nie tylko poprawa efektywności pracy pieca, ale również ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska związków. Dyrektor generalny spółki, Wojciech Koszuta, jest zdania, że inwestycja ta stanowi istotny krok w kierunku ekologicznego przetwarzania stali. Wielki piec to kluczowy element procesu przekształcania rudy żelaza w surówkę żelazną, a następnie w stal płynną.

Modernizacja wprowadziła wiele nowoczesnych rozwiązań mających na celu poprawę wydajności i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Uzyskano to m.in. poprzez zwiększenie efektywności chłodzenia wodą i zmniejszenie ilości odpadów. Ponadto, dzięki nowemu systemowi odpylania hali lejniczej, udało się poprawić warunki pracy oraz znacznie ograniczyć emisje pyłów z instalacji. Dopełnieniem są także nowe dysze mogące spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył węglowy – obniżyły one emisję CO2 oraz zużycie energii i wody. Efektem tych działań jest także obniżony poziom hałasu generowany przez instalację.