Implementacja sześciu inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej

Implementacja sześciu inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej

Czwarta edycja budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza skutkuje realizacją sześciu różnorodnych projektów. Proces wyboru propozycji do wykonania fundamentowany był głosami 9089 mieszkańców, którzy razem zebrali 26063 głosy na rzecz poszczególnych inicjatyw.

Głosowanie miało miejsce między 11 a 17 września i teraz decyzje podjęte przez głosujących zostały formalnie zaakceptowane. Z rozmachem przeprowadzone zabiegi potwierdzenia wyników wykazały, że dane liczbowe były całkiem imponujące: 9089 osób zagłosowało oddając łącznie 26063 głosy. Ciekawostką jest fakt, iż spośród tych osób, aż 8362 zostało automatycznie zweryfikowanych w bazie mieszkańców miasta. Dodatkowo, w przypadku 727 osób wymagany był kontakt ze strony pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej celem potwierdzenia ich tożsamości. Proces ten zakończył się niepowodzeniem jedynie dla 97 osób – informuje urząd miasta Dąbrowa Górnicza.

Głosowanie w tym roku nosiło charakter inwestycyjny – mieszkańcy dokonywali wyborów mając do dyspozycji budżet wynoszący 5,2 miliona złotych. Mieli pełną swobodę w kwestii liczby wspieranych projektów, musieli tylko zwracać uwagę, aby ich łączny koszt nie przekroczył dostępnej kwoty. Środki były przyznawane zgodnie z rankingiem – od projektu z największym poparciem do momentu wyczerpania puli. Jeżeli na realizację następnego projektu z listy brakowało środków, to do wykonania wybierano ten, który mógł się zmieścić w pozostałym budżecie – tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta.