Głosząc aktywność na wakacje: Dąbrowskie turnusy dla młodzieży z jeszcze wolnymi miejscami

Głosząc aktywność na wakacje: Dąbrowskie turnusy dla młodzieży z jeszcze wolnymi miejscami

W mieście Dąbrowa Górnicza trwa inicjatywa nazwana „Aktywne wakacje”, skierowana do uczniów szkół podstawowych. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych angażują się w organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Wciąż jest możliwość zapisania się na turnusy od 15 do 19 lipca oraz od 22 do 26 lipca w kilku szkołach, gdzie pozostały jeszcze wolne miejsca.

Projekt „Aktywne wakacje w Dąbrowie Górniczej” jest finansowany przez miasto. Zajęcia odbywają się każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 15. Grupy liczą do 20 uczestników i są prowadzone przez dwóch opiekunów. W przypadku uczestników wymagających specjalnej opieki, grupy nie przekraczają 12 osób. Każdego dnia uczestnicy otrzymują posiłek regeneracyjny.

Oferta zajęć jest bardzo różnorodna. Uczestnicy mogą brać udział w warsztatach artystycznych, tanecznych, ekologicznych, rekreacyjnych i sportowych. Nie brakuje także zajęć, które mają na celu kształtowanie pozytywnych postaw, umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z problemami czy budowania poczucia własnej wartości. Dodatkowo zaplanowano także wycieczki.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, a szczególnie zaleca się jej uczestnictwo dla dzieci z klas 1-3. Warunki uczestnictwa obejmują: dopłatę rodzica do uczestnictwa dziecka w warsztatach w wysokości 180 zł za 5 dni na jedno dziecko, wpłatę na konto bankowe w ciągu 3 dni od potwierdzenia uczestnictwa dziecka oraz posiadanie przez dziecko karty ŚKUP – aplikacji ZTM bądź biletów na przejazd autobusem/tramwajem. Możliwość udziału w więcej niż jednych warsztatach zależna jest od dostępności miejsc.

Wolne miejsca i terminy:

Szkoła Podstawowa nr 22 i Szkoła Podstawowa nr 30 mają wolne miejsca dla turnusów od 15 do 19 lipca. Również Szkoły Podstawowe nr 10, 13, 18 oraz 20 mają jeszcze dostępne miejsca na turnusy od 15 do 19 lipca oraz od 22 do 26 lipca. Informacje o zapisach można uzyskać pod numerem telefonu: 505 582 720 dla szkół nr 22, 30, 10, 13, oraz pod numerem telefonu: 505 272 808 dla szkół nr 18 i 20.

Grupy zostaną utworzone jeśli zgłosi się minimalna liczba 20 uczestników.