Uroczystość Święta Policji i ceremonia awansów w Dąbrowie Górniczej

Uroczystość Święta Policji i ceremonia awansów w Dąbrowie Górniczej

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej był miejscem uroczystego wydarzenia upamiętniającego Święto Policji. W trakcie ceremonii, młodszy inspektor Radosław Kacprzak, pełniący rolę Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, miał zaszczyt wręczyć awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom z dąbrowskiego garnizonu. Wydarzenie to zostało dodatkowo podkreślone przez występ Orkiestry KWP z Katowic oraz specjalnie zaproszonych artystów.

W ostatni piątek, w murach Pałacu Kultury Zagłębia odbyło się wyjątkowe spotkanie związane ze Świętem Policji. Uroczystość zgromadziła wiele ważnych postaci, począwszy od przedstawicieli parlamentu, przez władze miasta i samorząd miejski, aż po duchowieństwo. Pojawiły się również osoby reprezentujące inne formacje mundurowe, lokalne biznesy oraz emeryci policyjni. Najważniejsi byli jednak obecni na sali policjanci oraz ich rodziny.

Podczas pierwszej części ceremonii, mł. insp. Radosław Kacprzak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wspierany przez Komendanta Miejskiego Policji, insp. Artura Klimka, wręczył nominacje na wyższe stopnie służbowe dąbrowskim stróżom prawa.