Edycja 2024 programu "Asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Edycja 2024 programu "Asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która posiada dokument potwierdzający istotny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub równoważne potwierdzenie), to ta informacja jest dla Ciebie. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, realizowany w 2024 roku, dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i jest skierowany do osób tak jak Ty.

Być może jesteś też opiekunem dziecka do ukończenia 16 roku życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności? Jeśli tak, a do tego orzeczenie zawiera zapisy o konieczności ciągłej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na znaczne ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu oraz o potrzebie stałego zaangażowania opiekuna w codzienny proces leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka, to ten program jest również dla Ciebie.

Zgłoszenia na udział w programie przyjmowane są na bieżąco, bez terminowych ograniczeń.

Program ma na celu zapewnić wsparcie asystenta osobistemu. Priorytetowo skierowane jest ono do osób, które potrzebują intensywnego wsparcia, w tym do osób z niepełnosprawnościami kombinowanymi, a także do osób mających trudności z mobilnością i komunikacją.