Stabilność i bezpieczeństwo w budżecie Dąbrowy Górniczej na rok 2024

Stabilność i bezpieczeństwo w budżecie Dąbrowy Górniczej na rok 2024

W środę głosowano nad budżetem Dąbrowy Górniczej na rok 2024, a wynik to 18 głosów „za” i 3 „przeciw”. Plan finansowy przewiduje ponad miliard złotych zarówno w dochodach, jak i wydatkach miasta, z czym niecodziennym jest fakt, że na inwestycje przeznaczone zostanie aż 187 milionów złotych. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, podczas sesji budżetowej zapewnił, że przedstawiony przez niego plan finansowy na rok 2024 gwarantuje stabilne i bezpieczne działanie miasta oraz umożliwia realizację projektów inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie zewnętrzne.

Planowane dochody miasta wyniosą 1 052 180 857,82 zł. Największy ich odsetek stanowić będą wpływy z podatków i opłat, osiągając kwotę 316,4 milionów złotych. Dodatkowo, udział w podatkach PIT i CIT wyniesie 298,3 mln zł, a subwencje z budżetu państwa – 241,5 mln zł. Pozostała część dochodu – ponad 100 mln zł – będzie pochodziła z dotacji celowych oraz funduszy rządowych.

Wydatki miasta zostały zaplanowane na kwotę 1 092 180 857,82 zł. Z tej puli aż 355 milionów złotych (32,5% wszystkich miejskich wydatków) zostanie przeznaczonych na obszar oświaty i wychowania. Środki te posłużą głównie na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświatowych, a także na utrzymanie szkół i przedszkoli. Kolejne 248,9 mln zł (22,8% budżetu) będzie służyło do zapewnienia funkcjonowania miasta, co obejmuje utrzymanie infrastruktury miejskiej, dbałość o czystość, gospodarkę odpadami, dopłaty do cen wody i wymianę starych pieców na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

Dział transportu i łączności pochłonie 134,3 mln zł (12,3% budżetu). Te środki zostaną wykorzystane na zadania związane z transportem publicznym, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycjami w tym zakresie. Na obszar polityki społecznej, który obejmuje wszystkie świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i funkcjonowanie żłobka przeznaczone zostanie 108,9 mln zł, co stanowi 9,9% wszystkich wydatków.

Szczególnie warto podkreślić, że na inwestycje przewidziane jest ponad 187 mln zł, co stanowi ponad 17% wszystkich miejskich wydatków. Te środki będą przeznaczone głównie na realizację inwestycji związanych z modernizacją budynków oświatowych, takich jak remont Zespołu Szkół nr na Łęknicach, rozbudowa Przedszkola nr 32 na osiedlu Manhattan, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 26 w Łośniu czy remont pawilonu nr II Sztygarki. Ponadto umożliwią przygotowanie kolejnych inwestycji tego typu, takich jak przebudowa Domu Kultury w Ząbkowicach, remont Szkoły Podstawowej nr 11 w Gołonogu oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Śródmieściu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tucznawie.

Wśród planowanych na rok 2024 inwestycji są także budowa łącznika Alei Zagłębia z ul. Kolejową – alternatywy dla głównej osi drogowej miasta, remont ul. Staszica z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej DW790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy z gminą Łazy. Prezydent miasta wskazał również na konieczność dokończenia inwestycji w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona oraz kontynuację prac związanych z budową 168 mieszkań w formule TBS w rejonie Alei Zagłębia i ul. Kwiatkowskiego.