Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości: Ewolucja lokalizacji i rozbudowa oferty

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości: Ewolucja lokalizacji i rozbudowa oferty

Odkąd nadszedł luty, siedziba Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) została przeniesiona do centralnie położonego budynku dworca kolejowego. Instytucja ta kontynuuje swoją misję wsparcia przedsiębiorców i aspirujących do tego tytułu osób. Na każdy miesiąc organizowany jest cykl bezpłatnych konsultacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz tych, którzy mają zamiar to zrobić.

W lutym DIP kontynuuje swój program bezpłatnego doradztwa, obejmującego różne obszary: marketing, biznes, księgowość, prawo, pomoc w zdobyciu dotacji na rozpoczęcie działalności, copywriting, a nawet BHP. Jednakże lutowa oferta została urozmaicona o dwie nowe kategorie porad: doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój firmy oraz porady dotyczące optymalnej organizacji procesu.

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje holistyczne i bezpłatne wsparcie dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem lub ekspansją własnego biznesu. W ramach usług DIP oferuje się konsultacje i porady, a także udostępnia się tzw. przestrzeń coworkingową jako miejsce do pracy. Regularne spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi przedsiębiorcami. DIP dostarcza również aktualne informacje dla mikro, małych i średnich firm. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 785 656 419.

Inkubator działa nieprzerwanie od 2019 roku dzięki inicjatywie i wsparciu miasta. Jest współorganizatorem takich programów i konkursów jak „Twój model biznesowy” czy „Lokal na start”. Nabór do obecnej edycji trwa do 29 lutego.

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości znajduje się teraz w zmodernizowanym budynku dworca kolejowego, wcześniej miał swoją siedzibę przy ulicy 3-go Maja 22.