Dąbrowa Górnicza: Odsłonięcie nowego ronda i remont ul. Staszica to początek dalszych inwestycji drogowych

Dąbrowa Górnicza: Odsłonięcie nowego ronda i remont ul. Staszica to początek dalszych inwestycji drogowych

W Dąbrowie Górniczej niedawno odsłonięto nowe rondo, które stanowi bezkolizyjne połączenie z dwoma kluczowymi trasami komunikacyjnymi, a mianowicie S1 i DK94. Jednocześnie przeprowadzono remont znacznej części ulicy Staszica. Władze miejskie planują kontynuować prace w tym obszarze, dzięki prawie 4 milionom złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ulica Staszica w Dąbrowie Górniczej, część składowa systemu drogowego miasta, biegnie równolegle do DK94. Jest główną arterią komunikacyjną prowadzącą do lokalnych budynków i nieruchomości, a także do Kazimierza Górniczego w sąsiednim Sosnowcu, do wspomnianej wcześniej trasy S1 oraz do dzielnicy Strzemieszyce i dalej w kierunku Sławkowa. Jej stan techniczny i skrzyżowanie z możliwością zjazdu na S1 czy DK94 wymagały gruntownego remontu i przebudowy.

Pierwszy etap planowanej inwestycji rozpoczął się w lutym bieżącego roku i niedawno dobiegł końca. Objął 2-kilometrowy odcinek ulic Staszica i Oddziału AK Ordona. W wyniku modernizacji ulica Staszica została wyposażona w kanalizację deszczową, wzmocnioną podbudowę i nową nawierzchnię. Dodatkowo, na odcinku od ul. Hotelowej do ul. Ziemby, powstała nowa ścieżka rowerowa, a wzdłuż niej – chodnik.

Nowo wybudowane rondo zastępujące skrzyżowanie ul. Staszica z łącznicami DK94 i S1, okazało się rozwiązaniem wielu problemów drogowych, które sprawiały kłopoty kierowcom. Teraz poprawiło bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego na tym odcinku, co przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby kolizji.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 10 milionów złotych, z czego ponad 3,8 miliona złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Władze lokalne ogłosiły także plany kontynuacji prac na ulicy Staszica. Także dla drugiego etapu przebudowy, zaplanowanego na lata 2024-2025, miasto ma otrzymać kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 milionów 931 tysięcy 476,95 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Ziemby do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Starocmentarną. Jednak aby rozpocząć prace, konieczne jest znalezienie brakujących środków w budżecie miasta.