Badanie Fundacji SPS odkrywa przyczyny niskiego udziału kobiet w wyborach

Badanie Fundacji SPS odkrywa przyczyny niskiego udziału kobiet w wyborach

We wrześniowym badaniu prowadzonym przez Fundację SPS, w ramach kampanii „Wspieram Sukces Kobiet”, ponad 18 tysięcy kobiet zostało poproszonych o podzielenie się swoimi opiniami na temat kwestii, które uważają za najważniejsze dla losów swojej płci. Celem inicjatywy Fundacji SPS jest zmotywowanie kobiet do aktywnego udziału w procesie wyborczym i głosowania zgodnie z własnymi przekonaniami. Kampania otwiera drzwi dla wszystkich, którzy chcą włączyć się w ten projekt.

Badanie prowadzone przez Fundację SPS wykazało, że głównym powodem niewyrażania swojego głosu w wyborach przez respondentki jest brak satysfakcji z programów partii politycznych. Aż 29 procent badanych kobiet wskazało tę przyczynę. Dodatkowo, 23 procent respondentek potwierdziło, że brak dostępu do środków transportu publicznego w ich miejscach zamieszkania uniemożliwia im udział w wyborach. Z kolei 14 procent badanych kobiet przyznało, że nie interesują się polityką lub nie są zaznajomione z programami wyborczymi, natomiast 11 procent uczestniczek badania wyraziło rozczarowanie politykami, na których wcześniej głosowały.

Kampania „Wspieram Sukces Kobiet” jest inicjatywą Fundacji SPS, a Uniwersytet SWPS udziela jej wsparcia merytorycznego. Jej głównym celem jest promowanie aktywnego udziału kobiet w procesie wyborczym, aby miały one realny wpływ na swoje losy. Projekt ma również na celu zwiększenie zaangażowania kobiet, co może przyczynić się do zwiększenia frekwencji wyborczej. Dodatkowo, kampania ma na celu uświadomienie zarówno wyborcom, jak i kandydatom, jak ważne jest uwzględnianie perspektywy kobiet w dyskusji na temat rozwoju Polski.