Awaria systemu CEPiK powoduje problemy z rejestracją pojazdów i dokumentami osobistymi

Awaria systemu CEPiK powoduje problemy z rejestracją pojazdów i dokumentami osobistymi

W wyniku usterki systemu CEPiK, który jest pod kontrolą rządu, obywatele napotykają trudności w załatwianiu spraw związanych z rejestracją pojazdów. Ta awaria wpływa również na procesy związane z dowodami osobistymi, a także sprawy kontroli ludności oraz wszystko co odnosi się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Awarie systemu nie można przypisać do odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, gdyż są to problemy niezależne od jego działania. Na chwilę obecną nie ma informacji dotyczących czasu trwania tych problemów i kiedy zostaną one rozwiązane.