Apel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: Dołącz do naszych szeregów

Apel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: Dołącz do naszych szeregów

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zainicjował w 2023 roku 1741 procedur kwalifikacyjnych, mających na celu przyciągniecie nowych kandydatów do pełnienia służby w Policji. W ubiegłym roku śląski garnizon powitał w swoich szeregach 564 nowych członków (w tym 108 kobiet). Rekrutacja do służby policyjnej trwa bez przerwy, a my gorąco namawiamy do rozważenia podjęcia tego wyzwania. Choć służba ta niewątpliwie jest wymagająca, jest również fascynująca i daje ogromną satysfakcję.

Przede wszystkim należy pamiętać, że praca w Policji to służba dla społeczności, która wymaga Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. Chęć niesienia pomocy i empatia to cechy szczególnie cenione w codziennych obowiązkach policjanta. Ważne jest jednak także posiadanie dużej odporności psychicznej, ponieważ nieuniknione są sytuacje stresujące, zagrażające życiu lub zdrowiu. Mimo tych trudności, satysfakcja płynąca z realizacji zadań zdecydowanie rekompensuje te wyzwania.

Służba w Policji od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu chętnych. W 2023 roku na terenie województwa śląskiego do służby przyjęto 564 nowych policjantek i policjantów.