Znaczenie bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków: przypomnienie od UOKiK, Policji i Służby Celnej

Znaczenie bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków: przypomnienie od UOKiK, Policji i Służby Celnej

Podczas wykorzystywania różnorodnych form pirotechniki, takich jak rzymskie ognie, petardy, rakiety czy baterie, kluczowe jest zachowanie należytej ostrożności. Większość dostępnych na rynku produktów jest produkowana zgodnie z wymogami i posiada odpowiednie oznakowania, jednak lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych wypadków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Policja oraz Służba Celna jednocześnie apelują o przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego nabycia i użytkowania fajerwerków.

W ciągu pojedynczej nocy sylwestrowej ludzie odpalają więcej fajerwerków niż przez resztę roku. Podczas tych celebracji na obszarze Unii Europejskiej dochodzi do setek urazów, poparzeń i pożarów, a nawet przypadków śmiertelnych. Podstawową przyczyną większości takich incydentów jest nieodpowiednie użytkowanie pirotechniki i ignorowanie zasad bezpieczeństwa. Statystyki pokazują, że mężczyźni w wieku 19-50 lat stanowią 80% ofiar tych nieszczęśliwych zdarzeń. Najbardziej powszechne urazy obejmują oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, uszkodzenia oka oraz utratę słuchu. Służba Celna i Inspekcja Handlowa nieustannie monitorują zgodność produktów pirotechnicznych z obowiązującymi przepisami. Służba Celna kontroluje towar importowany do UE i zatrzymuje na granicy produkty nie spełniające wymogów. Inspekcja Handlowa natomiast regularnie sprawdza fajerwerki dostępne na rynku.

Ważne jest, aby konsument był świadomy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i powinny być stosowane z należytą ostrożnością i zgodnie z instrukcją obsługi.