Zaproszenie do przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych w Dąbrowie Górniczej na okres 15 lat

Zaproszenie do przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych w Dąbrowie Górniczej na okres 15 lat

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej pragnie poinformować społeczność, że informacje na temat najmu nieruchomości gminnych zostały opublikowane. Szczegółowe dane dotyczące procesu najmu można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji poświęconej najmowi nieruchomości. Dodatkowo informacja ta jest dostępna dla publiczności na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, znajdującym się przy ulicy Granicznej 21.

Publikacja zawiera wykaz gminnych nieruchomości, które mają zostać oddane do korzystania prywatnym podmiotom w ramach przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg obejmuje wynajem na okres 15 lat i jest skierowany do podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności związanej z usługami turystycznymi, sportowymi oraz rekreacyjnymi. Zainteresowani będą mogli ubiegać się o lokalizację przy ulicy Żeglarskiej.

Wszystko to jest zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta numer 4154.2024, wydanym 12 kwietnia 2024 roku, które określa stawki czynszu i warunki lokalizacji najmu. Osoby zainteresowane są zobowiązane do zapoznania się z treścią tego zarządzenia i ścisłego przestrzegania jego postanowień.