Wzmożone kontrole drogowe na terenie Dąbrowy Górniczej

Wzmożone kontrole drogowe na terenie Dąbrowy Górniczej

W piątek, 10 lutego, funkcjonariusze dąbrowskiego Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili inicjatywę pod nazwą „Bezpieczny pieszy”, w ramach której monitorowali poczynania kierowców i pieszych podczas poruszania się po dąbrowskich drogach. Celem tej akcji była ocena wpływu zachowań ludzi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do najczęstszych błędów popełnianych przez pieszych należało przechodzenie przez ulicę w miejscach niedozwolonych, lekceważenie sygnałów drogowych, czy wbieganie na jezdnię przed nadjeżdżające pojazdy.

Kiedy osoba zostaje potrącona przez samochód, efekt może być przejmujący. Drugą grupą, do której należało się odnieść, byli kierowcy. Do najczęstszych przyczyn wypadków samochodowych z udziałem pieszego należy nieustąpienie mu pierwszeństwa na przejściu lub przejechanie zatrzymanego na przejściu samochodu.

W ramach tej akcji odnotowano 72 wykroczenia drogowe, z których większość popełnili kierowcy. Było to m.in. przekroczenie prędkości w pobliżu przejścia, nieustąpienie pierwszeństwa osobie znajdującej się na pasach oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Zdarzały się również przypadki nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych, np. przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym lub niezwracanie uwagi na sygnalizację świetlną.