W Dąbrowie Górniczej "Szkolenie za wykroczenie" zamiast mandatów – unikalna inicjatywa poprawiająca bezpieczeństwo na drogach

W Dąbrowie Górniczej "Szkolenie za wykroczenie" zamiast mandatów – unikalna inicjatywa poprawiająca bezpieczeństwo na drogach

W mieście Dąbrowa Górnicza, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili nietypową akcję „Szkolenie za wykroczenie”. Celem tej inicjatywy było podniesienie poziomu świadomości kierowców dotyczącej bezpieczeństwa na drogach, poprzez edukacyjne podejście, a nie karanie mandatami.

Założeniem akcji „Szkolenie za wykroczenie” było, aby zamiast wystawiania mandatów, kierowcy uczestniczyli w szkoleniach. Funkcjonariusze miejscowej policji współdziałali z studentami ratownictwa medycznego z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego, aby przeprowadzić edukacyjne działania dla kierowców. Kierujący mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, jako alternatywę za otrzymanie mandatu za drobne przewinienia drogowe.

Podstawowym celem akcji było uświadomienie kierowcom, jak istotny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi ma ich postawa za kierownicą. Policjanci zaznaczali, że przestrzeganie przepisów i umiejętność udzielania pierwszej pomocy mogą zapobiec wielu wypadkom drogowym. Wyrazili to słowami „Nieprzestrzeganie przepisów często prowadzi do tragedii ludzkich”.

Reakcja kierowców na tę inicjatywę była bardzo pozytywna. Uczestnicy szkolenia chwalili działania i wyrażali swoją wdzięczność za możliwość nauczenia się cennych umiejętności. Wielu z nich było widocznie zadowolonych, a słowa uznania dla organizatorów były często wypowiadane.

Funkcjonariusze policji apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają: „Jedźmy ostrożnie, dostosowując prędkość do warunków na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych – od rozwagi, zdolności przewidywania niebezpieczeństw i szacunku dla innych użytkowników dróg”.

Te i inne podobne inicjatywy mają na celu edukować i współpracować dla bezpieczeństwa na drogach. Uświadamiają, jak ważna jest odpowiedzialność każdego kierowcy. Odpowiedzialność za siebie i innych jest kluczowa w dążeniu do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy bezpieczeństwa na drogach.