Modyfikacje w układzie przystanków autobusowych na terenie Łęknic: Zmiany w lokalizacji peronu i zlikwidowanie zatoki autobusowej

Modyfikacje w układzie przystanków autobusowych na terenie Łęknic: Zmiany w lokalizacji peronu i zlikwidowanie zatoki autobusowej

Planowane są istotne modyfikacje w układzie przystanków autobusowych na terenie Łęknic. Aktualnie używana zatoka autobusowa, usytuowana przy ulicy Łęknice Pogoria III, ma zostać wyłączona z eksploatacji. W miejscu tym zostanie zorganizowany nowy peron autobusowy. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej muszą liczyć się z tymi zmianami.

Nowo powstały peron autobusowy, dedykowany dla linii numer 604, 656, 716 i 903N, będzie zlokalizowany poza skrzyżowaniem ulic Łęknice i Topolowej. Zgodnie z założeniami, aktualna lokalizacja zatoki oraz przystanku autobusowego Łęknice Pogoria III ma zostać oddana poprzedniemu właścicielowi. Z tego względu, konieczna była budowa nowego peronu w najbliższym rejonie.

Dodatkowo, oprócz samego peronu, planuje się realizację projektu budowy nowego chodnika, który ma zapewnić bezpieczne przejście pomiędzy nowym peronem a przejściem dla pieszych oraz dojście do ulicy Bukowej. Zaplanowane działania mają na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pieszym poruszającym się w obrębie tego obszaru.

Peron dla linii autobusowych 604, 656, 716 i 903N zostanie umiejscowiony w rejonie za zjazdem z ul. Łęknice na ul. Topolową. Na nowym peronie znajdzie się elektroniczna tablica informacyjna oraz nowa wiata autobusowa, która zostanie zainstalowana przez służby zarządu transportu miejskiego – ZTM.

Józef Bochnak, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej, podkreśla, że podczas realizacji zmian konieczne było uwzględnienie prywatnych terenów, na których są położone działki. Z tego powodu nowy peron musiał zostać umiejscowiony jak najbliżej obecnej lokalizacji przystanku po przeciwnej stronie ulicy.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że autobusy zatrzymujące się na nowym peronie mogą chwilowo blokować ruch innych pojazdów. Dlatego też, aby uniknąć utrudnień, postanowiono, że linia 716 nie będzie robiła przerw technicznych na nowym peronie.