Tramwaje wracają do Dąbrowy Górniczej po przeprowadzonych pracach remontowych

Tramwaje wracają do Dąbrowy Górniczej po przeprowadzonych pracach remontowych

11 października w Dąbrowie Górniczej miała miejsce ciekawa sytuacja – po raz pierwszy od dawna po ulicach miasta przejechał tramwaj. Był to przejazd testowy, mający na celu sprawdzenie poprawności wykonanych prac budowlanych w ramach modernizacji sieci tramwajowej. W tym samym dniu wykonawca, firma ZUE, złożyła formalne zgłoszenie o zakończeniu robót. Mimo to, decyzja o ponownym uruchomieniu ruchu tramwajowego jeszcze nie zapadła, gdyż wciąż trwają prace przy infrastrukturze drogowej.

ZUE, na mocy dwóch kontraktów podpisanych w latach 2021 i 2022, przeprowadza gruntowną przebudowę trasy tramwajowej, która stanowi główną arterię komunikacyjną Dąbrowy Górniczej. Projekt realizowany jest we współpracy miasta oraz Tramwajów Śląskich i obejmuje modernizację torowiska oraz infrastruktury drogowej na trasie Sobieski-Królowej Jadwigi-Piłsudskiego, rozpoczynającej się na granicy z Będzinem i kończącej na ulicy Kasprzaka. Całość inwestycji dotyczy około 5 kilometrów trasy. Dodatkowo, w ramach prac zwiększana jest dostępność dla pieszych – niektóre przejścia podziemne i kładki są zastępowane przez przejścia na poziomie terenu.

Tramwaj, który 11 października pokonał całą trasę, potwierdził prawidłowość wykonanych robót. Tego samego dnia wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych. Jak mówi Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich, w najbliższym czasie oczekiwane jest przeprowadzenie końcowego odbioru technicznego. Obecnie, prace skupiają się na uporządkowaniu terenu po remoncie. Zaznacza jednak, że zgłoszenie zakończenia robót odnosi się wyłącznie do części tramwajowej inwestycji, a prace przy układzie drogowym wciąż trwają.

Miasto planuje przeprowadzenie kolejnych jazd próbnych w najbliższym czasie. Decyzję o wznowieniu ruchu tramwajowego podejmie jednak miasto. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, podkreśla, że zgodnie z warunkami kontraktu inwestycja powinna być zakończona do końca bieżącego roku. Wtedy też ma rozpocząć się regularny ruch tramwajowy, pod warunkiem, że nie będzie on przeszkadzał w dokończeniu pozostałych prac.