Druga odsłona inicjatywy "Obiad dla seniora" w pełnym rozkwicie

Druga odsłona inicjatywy "Obiad dla seniora" w pełnym rozkwicie

Po pilotażowej fazie, zainicjowanej na początku 2023 roku, program „Obiad dla seniora” przechodzi do swojej drugiej edycji. Obecnie, dziesięć punktów gastronomicznych bierze aktywny udział w tej społecznej inicjatywie. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z oferowanych przez program obiadów, mogą zgłosić swój interes do wyznaczonych przez miasto stowarzyszeń.

Podczas poprzedniego etapu tego projektu, aż 495 osób skorzystało z oferty darmowych obiadów, sumując do łącznej liczby 9710 serwowanych posiłków.

Determinacja do kontynuowania i rozwijania tej inicjatywy wynika z rosnącego zapotrzebowania mieszkańców. Obecna edycja programu jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy przekroczyli sześć dekad życia. Wymogiem uczestnictwa jest, aby ich dochody nie przekraczały 2716 złotych miesięcznie dla osób samotnie mieszkających lub 2100 złotych dla seniorów prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.