Stowarzyszenie Teen Challenge zaprasza na Dzień Nowej Szansy, 17 lutego – walka z uzależnieniami

Stowarzyszenie Teen Challenge zaprasza na Dzień Nowej Szansy, 17 lutego – walka z uzależnieniami

17 lutego bieżącego roku Stowarzyszenie Teen Challenge organizuje wydarzenie o nazwie „Dzień Nowej Szansy”. To wydarzenie jest skierowane do osób, które zmagają się z nałogami lub do tych, których bliscy borykają się z problemem uzależnień. Celem jest pokazanie, że możliwe jest wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu.

Zaproszeni goście tego dnia będą mieli szansę na spotkanie z osobami, które pokonały swoje uzależnienia. W ramach spotkania, będą opowiadać o swojej walce z nałogiem i być może dzięki swoim historiom będą w stanie zainspirować innych do zmiany swojego życia – mówi Jarosław Ściwiarski, reprezentujący Stowarzyszenie Teen Challenge.

W ramach organizowanego wydarzenia nie zabraknie również paneli artystyczno-muzycznych, a także prelekcji i prezentacji poświęconych tematyce uzależnień oraz sposobom walki z nimi. Na miejsce organizatorzy zaprosili również ekspertów w tej dziedzinie.

Jarosław Ściwiarski zaznacza, że każda osoba zgłaszająca swoją potrzebę otrzyma pomoc dostosowaną do swojego indywidualnego przypadku. W zależności od potrzeb, pomoc może obejmować terapię indywidualną, możliwość udziału w grupie wsparcia lub skierowanie do specjalistycznego ośrodka dla osób uzależnionych.

Głównym celem wydarzenia jest nie tylko uświadomienie uczestnikom, że każdy ma szansę na poprawę swojego życia, ale również zachęcenie do podjęcia pierwszych kroków w stronę rozwiązania swojego problemu i cieszenia się życiem pozbawionym nałogu.

Dzień Nowej Szansy odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Teen Challenge znajdującej się w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łukasińskiego 7, między godziną 10 a 17, w sobotę 17 lutego.