Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa zaprasza młodych twórców do udziału w konkursie plastycznym

Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa zaprasza młodych twórców do udziału w konkursie plastycznym

Z myślą o promocji zdrowego stylu życia oraz z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej. Konkurs jest częścią projektu „Rowerem wokół Fabryki” i jego głównym celem jest stworzenie plakatu zachęcającego do korzystania z roweru jako środka transportu.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-VIII wszystkich dąbrowskich placówek edukacyjnych. Wymagane jest przygotowanie plakatu w formacie A3, przy użyciu dowolnej techniki plastycznej. Prace konkursowe powinny trafić do koordynatora projektu, Ady Cabały (kontakt: 575 644 477) najpóźniej do 30 września 2023 roku. Plakaty należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa, mieszczącego się na ulicy Sienkiewicza 6a, razem z wypełnioną kartą zgłoszeniową, którą można znaleźć w regulaminie konkursu poniżej.

Konkurs przewiduje nagrody dla autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, a nagrody wręczone 5 października 2023 roku. Uroczystość odbędzie się w Fabryce Pełnej Życia.