Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej dzięki dotacji z Funduszu Medycznego

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej dzięki dotacji z Funduszu Medycznego

Zagłębiowskie Centrum Onkologii (ZCO) sytuowane w Dąbrowie Górniczej będzie beneficjentem dofinansowania w kwocie 15 milionów złotych przeznaczonych na renowację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Decyzję o przyznaniu środków podjęto po rozpatrzeniu wniosków złożonych na konkurs, który został ogłoszony przez Fundusz Medyczny w styczniu 2023 roku. Konkurs zakładał wsparcie finansowe dla projektów dotyczących modernizacji, przebudowy jak i uzupełnienia wyposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz laboratoriów diagnostycznych współpracujących z SOR. Łącznie, Fundusz Medyczny przyznał dofinansowanie dla ponad 150 instytucji medycznych na terenie całego kraju.

W sumie do rozdysponowania było 1 496 540 018 złotych, a konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło aż 207 wniosków. Ostatecznie, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się wesprzeć 152 projekty. Katarzyna Sójka, minister zdrowia, podkreśliła rolę sprzętu diagnostycznego i aparatury wspomagającej funkcje życiowe pacjenta, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania SOR-ów. Właśnie na ten cel w dużej mierze zostaną przeznaczone środki z Funduszu Medycznego.

Jednym z beneficjentów jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii, które otrzyma dotację w wysokości 15 milionów złotych. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, zaznaczył, że środki z Funduszu Medycznego umożliwią przeprowadzenie prac budowlanych, instalacji oraz kompleksowej adaptacji miejsca, gdzie znajdować się będzie odnowiony oddział. Bazylak podkreślił, że realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnego oddziału ratunkowego, którego brakuje w Dąbrowie Górniczej. Prace nad projektem powinny się zakończyć do 2025 roku. Po ich ukończeniu, pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnej przestrzeni oddziału ratunkowego w budynku ZCO przy ulicy Struga.